Barncancerfondens Julknapp 2016

MBG entreprenad AB:s kvalitets- och miljöpolicy

 

 

MBG entreprenad AB planerar, projekterar och utför bergförstärkningsentreprenader som bidrar till ständigt förbättrade och långsiktigt hållbara metoder och processer.

 

Detta uppnår vi genom att med kompetens och engagemang i vårt arbete sträva efter att arbeta förebyggande och överträffa omgivningens förväntningar.

 

Grundförutsättningarna för nöjda kunder är vår öppenhet, samarbetsförmåga och efterlevnad av de lagar och krav som vi berörs av.